Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 5

5.

Sau mười giờ mỗi tối đến nhà lão bản xem phim đối với tôi đều đã trở thành thường lệ, thông thường xem hết một bộ phim thì đã vượt qua mười hai giờ, lão bản luôn luôn theo thói quen đưa tôi về phòng trọ tại phụ cận. Nếu như cuối tuần thứ 6, thứ 7, bởi vì biết tôi ngày hôm sau không có khóa không cần sáng thức dậy sớm, y sẽ thuê nhiều phim hơn, nếu mệt mỏi thì tôi sẽ ngủ lại tại khách phòng.

 

Lão bản càng lúc càng giống kẻ trộm, lúc nào cũng phải cố tình tại lúc hai người thức đêm xem phim, thuê trộn lẫn một số phim kịnh dị cương thi, mưu đồ làm tôi sợ đến gặp ác mộng.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 5”