Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 8

8.

Buổi chiều lão bản muốn tôi nghỉ học, nói là lo lắng James sẽ ở nơi y nhìn không thấy đối tôi bất lợi, muốn tôi bồi y ở nhà chờ David thu thập tin tức.

Nghĩ đến cuối tuần sẽ có kỳ thi, vốn định dùng thời gian lúc này học bài, nhưng tâm phiền ý loạn, lời trên sách đọc mãi cũng không vào đầu, thở dài một tiếng, tôi đóng lại bài giảng trên lớp, thong thả đi đến phòng khách tìm lão bản.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 8”