Lão Bản

[Lão Bản] – Chương 11

11.

Cuộc sống ngay tại lúc bình thản cùng hạnh phúc đan xen nhau mà trôi qua, tháng mười hai, thời tiết miền nam đã đến mức không thể không mặc áo khoác mà xuất môn, buổi sáng đặc biệt lạnh, rời giường đã muốn trở thành một trong những hoạt động khó khăn gian khổ mà ngày qua ngày tôi nhất định phải làm.

May mà lão bản mỗi ngày luôn không ngại phiền trong lúc ý thức tôi còn mông lung đã giúp tôi thay đổi y phục, sớm mở nước nóng trong nhà tắm, nhìn tôi đánh răng rửa mặt, đợi tinh thần tốt một chút, lại bức tôi ăn bữa sáng ấm dạ dày.

Đọc tiếp “[Lão Bản] – Chương 11”