Ta Có Thuốc A

Ta Có Thuốc A – Chương 1

Chương 1: Hệ thống nhận chủ

 

Cố Tá ôm một túi thức ăn, chạy chậm hướng trở về nhà. Nhà hắn cũng không gần, còn phải đi khoảng mười phút mới tới nơi.

 

Đọc tiếp “Ta Có Thuốc A – Chương 1”

Lão Bản

[LB] P2 – C28

28.

Đem notebook mở ra, nối mạng, lão bản lập tức đưa vào một xuyến mật mã, mở ra hồ sơ David để lại; sau khi nhanh chóng đọc xong, đánh dấu vài cái bộ phận đặc biệt, lại bật một cái trang web, cũng đồng dạng đánh một đống ký hiệu khó hiểu, đem hồ sơ vừa lấy ra đăng lên.

 

Đọc tiếp “[LB] P2 – C28”