Lão Bản

[LB] P2 – C19

19.

Sau nhiều ngày dạo quanh New York, một buổi chiều Lão bản đưa tôi trở lại Long Dực hội.

So với lần trước sâm nghiêm bất đồng, hôm nay đại môn khắc hoa của Long Dực hội hoàn toàn mở ra, từng chiếc phú quý phòng xe chạy vào, số lượng đông đảo, một hàng dài người phương đông mặc chính thức tây trang giày da, kéo dài từ cổng vào đến tổng đường tiếp đón ăn mặc hoa lệ khách nhân ── hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì a?

Đọc tiếp “[LB] P2 – C19”