Lão Bản

[LB] P2 – C23

23.

Tắm rửa xong lên giường, lão bản thì đang xem bản tạp chí để ở tủ đầu giường, tôi cứng rắn đưa đầu của mình hướng khe hở giữa y cùng với tạp chí cố sức chui.

 

Đọc tiếp “[LB] P2 – C23”