Lão Bản

[LB] P2 – C24

24.

Lễ Giáng Sinh sắp tới, từ một tháng trước, cơ hồ tất cả cửa hàng đều đặt cây thông Noel bãi trước cửa, vòng hoa, trang sức tiểu lễ vật, ngay cả trước cửa ngõ nhỏ cũng treo chuông đinh đinh đinh.

 

Đọc tiếp “[LB] P2 – C24”