Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 13

Chương 13: Giá trị của Cố Tá

Liên tiếp nửa tháng sáu, Cố Tá trừ bỏ luyện chế dược thiện ra, liền đắm chìm vào luyện đan. Vì mau chóng thu đủ dược khí, cũng vì cảm thấy thời gian luyện đan của mình còn chưa rút gọn đủ, đan dược hiện nay hắn đang luyện chế, như trước vẫn chỉ có ích khí đan, mà hồi xuân đan còn tại đang chuẩn bị.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 13”

Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 10

Chương 10: Luyện dược

Đầu tiên chính là lò luyện đan, thiệt nhiều lò luyện đan.

 

Chia làm ba loại lớn vừa nhỏ, trong đó có mười cái loại nhỏ, bốn cái cỡ vừa, cùng hai cái cỡ lớn. Mỗi một cái lò luyện đan chất lượng đều là tuyệt hảo, hơn nữa cấu tạo cũng rất tinh xảo, có thể nói là thượng phẩm trong tất cả những lò luyện đan, khiến cho người ta vừa thấy, liền cảm thấy thập phần bất phàm, thuộc loại nhất đẳng lò luyện đan mà luyện dược sư nào cũng tha thiết ước mơ.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 10”

Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 7

Chương 7: Công Nghi Thiên Hành

 

Trong nháy mắt, các loại hình dung từ như “Trọc như liễu tháng ba”, “Sáng trong như nguyệt”, “Khí chất trời quang trăng sáng” đều từ trong đầu Cố Tá xoát xoát chạy qua, hơn nữa đối phương còn rất thống khoái lập tức cùng hắn ký kết khế ước, hảo cảm của hắn đối với người này liền thẳng tắp dâng lên. Đầu năm nay người có bộ dạng coi được đều dễ dàng được người khác bao dung, chớ nói chi bây giờ hắn là đang cần được đối phương thông cảm… Nếu như nói hắn vốn là đối Công Nghi Thiên Hành có bảy phần áy náy, hiện tại liền tăng lên tới mười phần, đều đã cảm thấy chính mình thật là tội ác tày trời.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 7”