Lão Bản

[LB] P2 – C33 (Hoàn)

33.

Suốt buổi sáng tất cả mọi người đều ngủ bù, nhìn lão bản cùng David thần thanh khí sảng, tôi cùng Đại Nhất ngồi ở phòng khách, hai mắt đẫm lệ tương vọng, sầu thanh không nói…

 

Đọc tiếp “[LB] P2 – C33 (Hoàn)”