Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 6

Chương 6: Uy hiếp kim chủ

 

Nơi duy nhất có thể lợi dụng sơ hở…

 

Cố Tá ngẩng đầu lên, nhìn ước chừng có hơn mười thước cao tường vây kia, yên lặng mà thu hồi tầm mắt.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 6”