Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 7

Chương 7: Công Nghi Thiên Hành

 

Trong nháy mắt, các loại hình dung từ như “Trọc như liễu tháng ba”, “Sáng trong như nguyệt”, “Khí chất trời quang trăng sáng” đều từ trong đầu Cố Tá xoát xoát chạy qua, hơn nữa đối phương còn rất thống khoái lập tức cùng hắn ký kết khế ước, hảo cảm của hắn đối với người này liền thẳng tắp dâng lên. Đầu năm nay người có bộ dạng coi được đều dễ dàng được người khác bao dung, chớ nói chi bây giờ hắn là đang cần được đối phương thông cảm… Nếu như nói hắn vốn là đối Công Nghi Thiên Hành có bảy phần áy náy, hiện tại liền tăng lên tới mười phần, đều đã cảm thấy chính mình thật là tội ác tày trời.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 7”