Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 10

Chương 10: Luyện dược

Đầu tiên chính là lò luyện đan, thiệt nhiều lò luyện đan.

 

Chia làm ba loại lớn vừa nhỏ, trong đó có mười cái loại nhỏ, bốn cái cỡ vừa, cùng hai cái cỡ lớn. Mỗi một cái lò luyện đan chất lượng đều là tuyệt hảo, hơn nữa cấu tạo cũng rất tinh xảo, có thể nói là thượng phẩm trong tất cả những lò luyện đan, khiến cho người ta vừa thấy, liền cảm thấy thập phần bất phàm, thuộc loại nhất đẳng lò luyện đan mà luyện dược sư nào cũng tha thiết ước mơ.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 10”