Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 11

Chương 11: Bản lĩnh của Cố Tá

Công Nghi Thiên Hành cầm lấy bát, cúi đầu nhìn.

 

Bát chỉ lớn hơn một chút so với bàn tay, thứ bên trong chiếm cứ chừng tám phần bát.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 11”