Uncategorized

[TCTA] – Chương 15

Chương 15: Công Nghi gia

 

Dọc theo đường đi, Cố Tá xem như cũng thấy được khí thế vượt trội của Công Nghi gia.

 

Khi đội nhân mã đi ngang qua ngã tư đường, người trên đường đều đồng loạt tránh lui sang một bên, trong miệng còn sôi nổi nghị luận. Dân chúng bình thường đã vậy, võ giả cũng như thế, mắt miệng đều toát ra đầy ắp hâm mộ.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 15”