Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 17

Chương 17: A Tá nhìn kỹ

 

Giữa sân đấu võ, hai người chạy nhảy ngươi tới ta đi, bao gồm một vị tuổi trẻ võ giả ước chừng hai mươi ba tuổi đến từ chi nhánh của Tư Mã gia, cùng với một võ giả hai mươi sáu tuổi đến từ Liễu gia, gia tộc phụ thuộc vào Hách Liên gia.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 17”