Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 22

Chương 22: Kết quả luận võ

 

Hách Liên Hưng Trình thân cao chín xích*, ngày thường lưng hùm vai gấu, diện mạo khoáng đạt, là một tên có vẻ ngoài hào kiệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy từ trong mắt gã thỉnh thoảng lại xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, người biết suy nghĩ đều sẽ rõ, tâm tính gã căn bản không giống như tướng mạo của mình, ngược lại là hạng người có lòng dạ hẹp hòi.

*1 xích, (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33cm  (Tính ra chú này cỡ 3m _ _!!)

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 22”

Ta Có Thuốc A

[TCTA] – Chương 21

Chương 21: Thông thiên mắt

 

Không chỉ riêng Cố Tá bị khơi dậy nhiệt huyết, mà tất cả những người đang ngồi ở đây, nhìn thấy biểu hiện của ngũ đại công tử, trong lòng cũng âm thầm hưng phấn.

 

Đọc tiếp “[TCTA] – Chương 21”