Người Giữ Tháp

Người Giữ Tháp – Giang Đình (Hoàn)

NGƯỜI GIỮ THÁP – 守塔人

1

Tác giả: Giang Đình – 江亭

Thể loại: Cường cường, hỗ công, bình thản ấm áp, 1×1, HE.

  CP: Dụ Phong x Vương Viễn (quân nhân x người trông coi tháp).

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Nguồn: Kho tàng đam mỹ.

Văn án:

Chuyện tình trên đảo.

.

Đọc tiếp “Người Giữ Tháp – Giang Đình (Hoàn)”