Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C12

Chương 12: Đắn đo

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Tại thời điểm có yêu cầu, cho dù là một quý tộc sa cơ thất thế như Huyện Bá phủ, cũng có thể phát huy ra hoàn toàn hiệu suất. Trước khi trời tối, năm chiếc xe ngựa năm chiếc xe lừa, đều đuổi kịp đem thùng lớn thùng nhỏ dọn vào Hùng gia. Trong tường viện cao cao, lại một lần nữa chất đầy vật phẩm.

Đọc tiếp “Trà Nông – C12”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C11

Chương 11: Không nói đạo lý

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Đường núi từ Long Châu huyện đến Đại Trà thôn đều được sửa. Đối với thôn dân Đại Trà thôn mà nói, đường hiện tại đã vô cùng tốt, xe lừa đều đã có thể đi. Nhớ năm đó chỉ cần muốn xuống núi đều là phải mất cả ngày.

Đọc tiếp “Trà Nông – C11”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C7

Chương 7: Thầy trò cùng tiến.

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân cảm thấy sự tình có chút không xong, giả bộ đại thiếu gia giả hơi quá. Cái gì mà phong độ, khí độ, rồi lại hàm dưỡng, mấy thứ này và cậu có liên quan sao? Hoàn toàn không có! Giả bộ một chút còn phải đem mình nhập vào vai “Tức phụ”, thực sự là quá đủ rồi!

Đọc tiếp “Trà Nông – C7”