Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

XVCVS Trà Nông – C4

Chương  4: Không có hàm lượng kỹ thuật.

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Khuôn mặt Ôn Luân là có thể gạt người, người không biết lần đầu gặp mặt, đều sẽ cho rằng hắn người cũng như tên, ôn nhuận nho nhã đầy bụng kinh luân. Người biết đều hiểu, sau bộ da mặt thoạt nhìn phong độ tràn đầy trí thức này, cất giấu trong đó chính là một cái học tra, còn là một cái học tra trong đầu mang đầy ý nghĩ xấu!

Đọc tiếp “XVCVS Trà Nông – C4”