Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C5

Chương 5: Đại Hùng trở về

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Lúc Đại Hùng vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Ôn Luân đang ngồi ở trong sân đọc sách, trên người đắp một cái thảm lông dê.

Đọc tiếp “Trà Nông – C5”