Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C11

Chương 11: Không nói đạo lý

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Đường núi từ Long Châu huyện đến Đại Trà thôn đều được sửa. Đối với thôn dân Đại Trà thôn mà nói, đường hiện tại đã vô cùng tốt, xe lừa đều đã có thể đi. Nhớ năm đó chỉ cần muốn xuống núi đều là phải mất cả ngày.

Đọc tiếp “Trà Nông – C11”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C10

Chương 10: Nhìn về phía tiền

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Đường vào thôn Đại Trà chỉ có một. Nam nữ trong thôn phân chia hai nhóm, tụ ở phụ cận cây trà đầu thôn, vừa nói chuyện phiếm vừa làm công việc.

Đọc tiếp “Trà Nông – C10”