Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 15

Chương 15: Phong Sơn (đóng núi)

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Từ trận tuyết đầu tiên bắt đầu, tám trăm dặm đại sơn liền tiến vào kỳ phong sơn. Núi rừng trùng điệp lập tức yên tĩnh.

Đọc tiếp “Trà Nông – 15”