Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 16

Chương 16: Hùng đại nhân

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Thái công công rất hòa thuận, đối mặt với Đại Hùng cười đến thập phần hiền lành, chẳng sợ Ôn Luân hiện tại đang trong cái trạng thái này, ngay cả mở to mắt đều phải cố hết sức, nhóm người Thái công công cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt mà tuỳ cơ ứng biến.

Đọc tiếp “Trà Nông – 16”