Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – C13

Chương 13: Ngọc bài

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ngô thị đứng dưới hành lang. Mái nhà cong rộng lớn, gió thu hiu quạnh. Trong viện một mảnh đầy trời khô vàng, hai mắt bà vô thần mà nhìn xa xa, cánh cửa sau lưng đóng chặt.

Không bao lâu, Lưu thị liền đi ra, nhìn bà một cái, công đạo một câu: “Hảo hảo chiếu cố Bá gia.”

Đọc tiếp “Trà Nông – C13”