Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 59

Chương 59: Chọn đơn

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân một lòng nhào vào dạy dỗ gã sai vặt cùng thư đồng, nhưng bản thân cậu cũng là gà mờ, cũng chỉ biết ỷ vào một chút ký ức của nguyên thân. Lại nói tiếp, nguyên thân cũng có thư đồng cùng gã sai vặt, còn có thêm hai tùy tùng, nha đầu hầu hạ vú già tuyệt không thiếu. Nhưng từ khi lão Huyện Bá bị bệnh sau, ngay cả một bóng người đều không gặp, cũng không biết là hung hay cát.

Đọc tiếp “Trà Nông – 59”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 58

Chương 58: Gã sai vặt

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Gã sai vặt, hoặc là nói thư đồng dự bị của Diêu Thanh, ngoài ý muốn là tới rất dễ dàng.

Ôn Luân bị người đụng phải, xác thực mà nói, là còn chưa có đụng vào, đã bị Đại Hùng một tay kéo ra, sau đó tiểu hài nhi liền vựng ngã tới trên mặt đất.

Đọc tiếp “Trà Nông – 58”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 51

Chương 51: Hôn lễ

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Sau khi người Lưu gia rời khỏi Ôn gia, ngày hôm sau đã đem bái thiếp đưa đến Đại Trà thôn.

Sau đó, Hùng gia liền nghênh đón Lưu đồng tri. Vị đồng tri đại nhân này không lộ diện ở Ôn gia, bây giờ mang theo gia nhân cùng vào Đại Trà thôn, mặt già đỏ lên, quanh co nửa ngày không nói gì.

Đọc tiếp “Trà Nông – 51”