Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 24

Chương 24: Quanh co

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân tu dưỡng thân tâm cả ngày, ngày hôm sau thời điểm Hoa Vĩnh lên núi, rốt cục có thể sử dụng tư thái tương đối khỏe mạnh tới đón tiếp tổng giám kỹ thuật dược viên.

Đọc tiếp “Trà Nông – 24”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 23

Chương 23: Một kích vào đầu

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ngày hôm sau lúc rời đi Huyện Bá phủ, Ôn Luân không nghĩ tới lão Huyện Bá lại cho cậu một kinh hỉ lớn như vậy—— vài xe mầm trà thượng đẳng, đều là được chọn lựa tỉ mỉ từ Tuấn Hiền trà trang. Nếu chăm sóc tốt, năm nay nhập thu liền có thể thử trồng một chút.

Đọc tiếp “Trà Nông – 23”