Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 27

Chương 27: Sát thần?

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân cảm thấy tức phụ mình đây… Khụ khụ, có chút làm không xứng chức. Cậu biết Đại Hùng là tướng quân, còn là quan lớn nhị phẩm rất lợi hại. Đương nhiên, cái quan lớn nhị phẩm này cũng thật nghèo túng, thủ hạ chỉ có vài đại binh xuất ngũ.

Đọc tiếp “Trà Nông – 27”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 26

Chương 26: Đe dọa

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Hình dáng bên ngoài là như quỷ điếm, nhưng bên trong dễ nhìn hơn nhiều. Ban đầu có lẽ là tửu lâu, bốn phía đều có lan can, ở giữa còn có một hoa viên không nhỏ.

Đọc tiếp “Trà Nông – 26”