Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 30

Chương 30: Hảo bàn tính. (Tính toán thật tốt)

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Chuyện đã xảy ra bên nữ quyến, nam tân bên này còn không rõ ràng lắm. Ít nhất là Ôn Thành còn không biết.

Đọc tiếp “Trà Nông – 30”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 29

Chương 29: Oanh động

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Thành cảm thấy bất lực cô độc cực kỳ!

Đồng môn của hắn ít nhiều đều biết chuyện Ôn gia, nhưng sau khi trải qua sự kiện chép phạt, trong lòng Ôn Thành đối với sự lợi hại của ca ca vẫn luôn có điểm bỡ ngỡ. Hiện tại bọn họ liền thấy, Ôn Luân sắc mặt như thường đứng nói chuyện cùng nhiều đại nhân vật bình thường không thể tiếp xúc đến, nhất thời cả bọn đều tâm sinh hướng tới.

Đọc tiếp “Trà Nông – 29”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 28

Chương 28: Khai trương

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Trà lâu trong sự duy trì của “các giới xã hội” mà dần to lớn, kỳ hạn công trình tiến độ cực nhanh. Đừng nhìn mấy tên du côn và nha dịch hoàn toàn đều là người thường, nhưng một nhóm người đều có khí lực lớn, bị uy danh sát thần Trấn Nam tướng quân chấn nhiếp, bọn họ quả thực dùng tẫn hết khí lực, hoàn toàn không dám nhàn hạ.

Đọc tiếp “Trà Nông – 28”