Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 33

Chương 33: Cây công nghiệp

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Không giống với mấy lần trước, lúc này đây lên núi, thời tiết thật ấm áp. Ôn Luân phát hiện còn có không ít người ra vào núi, nam nữ già trẻ đều có.

Đại Hùng liền bớt thời giờ giải thích cho Ôn Luân: “Những người này là đến hái thuốc.”

Đọc tiếp “Trà Nông – 33”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 32

Chương 32: Vi phụ (làm cha)

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Xế chiều hôm đó, Ôn Luân lần đầu tiên thấy Lưu thị vào phòng lão Huyện Bá.

Ngay từ đầu cậu còn cảm thấy có chút xấu hổ, sau lại nghĩ đến thân thể lão Huyện Bá, có thể xuống đất đã xem như không tồi, hiện nay sẽ không có khả năng có cái sinh hoạt vợ chồng gì đó đâu nhỉ, ngược lại tâm tư bát quái lại bốc lên.

Đọc tiếp “Trà Nông – 32”