Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 35

Chương 35: Phạm nhân

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ôn Luân có chuyện, Hùng gia là giấu không được.

Ôn Luân trong khoảng thời gian này siêng năng chạy lên núi, nhưng vài ngày gần đây lại không thấy cậu đâu, các thôn dân trên núi làm công chỉ cần có chút tâm đều kịp phản ứng.

Đọc tiếp “Trà Nông – 35”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 34

Chương 34: Năng lượng

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

“Tức phụ, ta dù gì cũng là người làm qua tướng quân.” Đại Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực, tạo hình uy mãnh.

Ở Ôn Luân xem ra, bất quá là một con tiểu gấu mèo thẳng cái đuôi. Được rồi, tiểu gấu mèo thực rất lợi hại, từ quản người đến suy xét sự tình, phải gọi là rất chặt chẽ.

Đọc tiếp “Trà Nông – 34”