Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 37

Chương 37: Đệ tử

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Thôn dân Đại Trà thôn gần đây có chút nguy hiểm về phương diện sức khỏe, cụ thể biểu hiện hoảng hốt, hụt hơi, hung buồn, chân nhuyễn.

Phù phù!

Phù phù phù phù phù phù!

Đại Hùng đi tuần tra như thường lệ, tất cả thôn dân đều quỳ.

Đọc tiếp “Trà Nông – 37”