Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 48

Chương 48: Sôi trào

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Thời điểm hôn lễ tập thể ở Đại Trà thôn đang trù bị đến hừng hực khí thế, thôn trưởng lại một lần nữa tìm tới Hùng gia. Lúc này đây, ông tìm chính là Triệu quản gia.

Đọc tiếp “Trà Nông – 48”