Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 51

Chương 51: Hôn lễ

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Sau khi người Lưu gia rời khỏi Ôn gia, ngày hôm sau đã đem bái thiếp đưa đến Đại Trà thôn.

Sau đó, Hùng gia liền nghênh đón Lưu đồng tri. Vị đồng tri đại nhân này không lộ diện ở Ôn gia, bây giờ mang theo gia nhân cùng vào Đại Trà thôn, mặt già đỏ lên, quanh co nửa ngày không nói gì.

Đọc tiếp “Trà Nông – 51”