Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 49

Chương 49: Mộ danh

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Ngõ tắt nhỏ mà Lưu Kiến Minh đi vào, nhìn qua cũng bình thường, trừ bỏ sạch sẽ một chút, người đi đường ít một chút, thì không có chỗ đặc biệt gì khác. So với những khu quyền quý tụ tập, nơi này cũng chỉ là ngõ nhỏ chật hẹp một chút mà thôi.

Đọc tiếp “Trà Nông – 49”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 48

Chương 48: Sôi trào

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Thời điểm hôn lễ tập thể ở Đại Trà thôn đang trù bị đến hừng hực khí thế, thôn trưởng lại một lần nữa tìm tới Hùng gia. Lúc này đây, ông tìm chính là Triệu quản gia.

Đọc tiếp “Trà Nông – 48”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 47

Chương 47: Tu dưỡng

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Trải qua hai nhóm nhân mã đến thăm sau, Đại Trà thôn xem như triệt để khai hỏa thanh danh.

Cứ việc hiện tại thanh danh này còn chỉ cực hạn trong vòng nhỏ hẹp của một ít địa phương, nhưng là có thể hy vọng, trong tương lai không xa, có thể mang đến cho Đại Trà thôn bao nhiêu ích lợi cùng thanh danh.

Đọc tiếp “Trà Nông – 47”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 45

Chương 45: Đạp thanh

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Mệnh lệnh của Hoàng Thượng, phải cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành xuống.

Long Châu huyện lệnh nhe răng, vừa qua tết xong liền triệu tập nha dịch, trong thị trấn dán bố cáo tuyển dụng công nhân. Lúc này đây sửa sơn đạo là xuất từ tư khố của hoàng thượng, đơn giản mà nói, có thể lý giải là hành vi cá nhân của hoàng thượng. Nếu là hành vi của một người, liền không thể chiếm dụng danh ngạch lao dịch của năm đó.

Đọc tiếp “Trà Nông – 45”

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 40

Chương 40: Tự cho là thanh cao

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Thái công công lần này đến, cũng không vội vã đi, hoàn toàn như là nghỉ phép, thậm chí còn đi cùng Ôn Luân vào thung lũng một lần, còn tự tay ngắt lấy một ít lá trà từ trên cây trà cổ mấy trăm năm kia.

Một thân công phu kia khiến Ôn Luân nhìn đến hai mắt phát sáng. Rất suất nha!

Đọc tiếp “Trà Nông – 40”