Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 78

Chương 78: Nuôi dê

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Sau khi đàm luận xong xuôi, Triệu Tứ quản gia đi ra một chuyến công vụ, trở về cũng mang theo hợp đồng mua sắm của quân đội, cùng mười con dê.

Đọc tiếp “Trà Nông – 78”