Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Trà Nông – 79 + 80

Chương 79: Diêu Thanh thử luyện

Edit: Rei

Beta: TrinhTrinh

Diêu Thanh tựa hồ bị kích thích đến ngoan. Nhưng mà, học thần dù sao cũng không hổ là học thần, trong vòng ba ngày đều hoàn thành tất cả đại lượng việc học không tính, nhóc còn có thời gian định ra thêm một phần kế hoạch.

Đọc tiếp “Trà Nông – 79 + 80”