Lão Bản

[LB] P2 – C33 (Hoàn)

33.

Suốt buổi sáng tất cả mọi người đều ngủ bù, nhìn lão bản cùng David thần thanh khí sảng, tôi cùng Đại Nhất ngồi ở phòng khách, hai mắt đẫm lệ tương vọng, sầu thanh không nói…

 

Đọc tiếp “[LB] P2 – C33 (Hoàn)”

Lão Bản

[LB] P2 – C28

28.

Đem notebook mở ra, nối mạng, lão bản lập tức đưa vào một xuyến mật mã, mở ra hồ sơ David để lại; sau khi nhanh chóng đọc xong, đánh dấu vài cái bộ phận đặc biệt, lại bật một cái trang web, cũng đồng dạng đánh một đống ký hiệu khó hiểu, đem hồ sơ vừa lấy ra đăng lên.

 

Đọc tiếp “[LB] P2 – C28”